reqภาพจาก www.laughingfactory.com

 

ภาพด้านบนเป็นมุกคลาสสิคเกี่ยวกับการเก็บความต้องการ (Requirements) ซึ่งจะว่าไปก็เป็นมุกที่ “จริง” มากเลยทีเดียว แล้วเราจะหลีกเลี่ยงความผิดพลาดแบบในภาพตัวอย่างได้อย่างไร มาลองอ่าน 10 ข้อที่ควรรู้ ในการเก็บ Requirements กันเถอะ

อ่านต่อ