Earthchie Software Engineer, Front-end Developer, Google Fanboy

Tag: responsive

การทำ Responsive Height (กำหนดความสูงเป็น %)

ยุคนี้คือยุคแห่งการทำเว็บแบบ responsive นักออกแบบเว็บไซต์ที่ดีจะรู้ว่าไม่ควรกำหนดหน่วยความยาวเป็นค่าคงที่
เขาจะพยายามกำหนดความยาวเป็นค่ายืดหยุ่น เช่น % หรือ em แทน

แต่ปัญหาก็คือ หากเรากำหนดความสูงใน css

img{
     width: 100%;
     height: 55%;
}

จะพบว่าความสูงไม่เห็นจะ 55% เลย วันนี้ผมมีวิธีกำหนดความสูงเป็น % มาฝาก
อ่านต่อ

Responsive หรือ Responsive Design เป็นการออกแบบเว็บโดยมีโค้ดชุดเดียว แต่ layout ปรับเปลี่ยนไปตามความกว้างของจอโดยอัตโนมัติ (เว็บนี้เป็นต้น ลองย่อจอดูสิ)

Copyright © 2019 Earthchie

Theme by Anders NorenUp ↑